Bài viết về: bồn chứa hóa chất composite

Giới thiệu bồn chứa hóa chất composite (FRP)

Các loại hóa chất đặc biệt là axit có tính ăn mòn rất cao, vì vậy vật liệu dùng để làm bồn chứa phù hợp và chịu được sự ăn mòn là yếu tố quyết định tới chất lượng của hóa chất.