Bài viết về: Bồn composite

Bồn composite là gì?

Bồn composite là bồn sử dụng nhựa composite - một loại vật liệu nhựa như vinyester, polyester, epoxy được kết hợp với cốt sợi thủy tinh, sợi cacbon, bột đá, sơ dừa…. hình thành một loại nhựa ưu việt hơn hẳn các loại vật liệu ban đầu.

Giới thiệu bồn chứa hóa chất composite (FRP)

Các loại hóa chất đặc biệt là axit có tính ăn mòn rất cao, vì vậy vật liệu dùng để làm bồn chứa phù hợp và chịu được sự ăn mòn là yếu tố quyết định tới chất lượng của hóa chất.