Bài viết về: frp

Bọc phủ Composite FRP tàu thuyền

Bọc phủ composite FRP mặt ngoài cho tàu cá vỏ gỗ - vỏ thép sẽ giúp ngư dân giảm chi phí duy tu hàng năm và đảm bảo an toàn khi ra khơi.

Giới thiệu bồn chứa hóa chất composite (FRP)

Các loại hóa chất đặc biệt là axit có tính ăn mòn rất cao, vì vậy vật liệu dùng để làm bồn chứa phù hợp và chịu được sự ăn mòn là yếu tố quyết định tới chất lượng của hóa chất.