Bài viết về: mang truot

Thiết bị sản xuất từ composite: Hiệu quả kinh tế cao

Chế tạo từ nhựa cao phân tử nhằm tạo ra một vật liệu mới có tính cơ – lý ưu việt hơn. Sản phẩm từ composite không bị phai màu, biến dạng, chắc chắn. Đặc biệt, sản phẩm không bị mất cắp do không thể tái chế.